Thông tấn xã Việt Nam

Tag: IDE


Hanoi prepares four scenarios to ensure supply of goods

The Hanoi Department of Industry and Trade has planned four scenarios to ensure sufficient supply of goods for people in quarantine zones amid epidemic outbreak.

5 khách sạn hạng sang tại Việt Nam được Forbes Travel Guide vinh danh

Hà Nội (TTXVN 19/2) Việt Nam có 5 khách sạn lọt vào danh sách khách sạn, nhà hàng, spa được xếp hạng sao năm 2020 (2020 Star Award Winners) do Forbes Travel Guide bình chọn, trong đó 2 khách sạn nhận danh hiệu cao nhất là 5 sao và 3 khách sạn nhận 4 sao.

Le pays attire 31,79 milliards d’USD d’IDE en 11 mois

Le pays attire 31,79 milliards d’USD d’IDE en 11 mois, soit une hausse de 3,1% par rapport à la même période de l’an 2018.

Victims in Essex lorry incident thought to be Vietnamese: UK police

Victims in Essex lorry incident thought to be Vietnamese: UK police

Ông Biden chiếm ưu thế trong cuộc đua ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ

Hà Nội (TTXVN 23/10) Trong hai cuộc thăm dò gần đây do Reuters/Ipsos tiến hành, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đều dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ cho vị trí ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ.

Nearly 3,000 fire, explosion incidents nationwide

Nearly 3,000 fire, explosion incidents nationwide

Le Vietnam attire 26,16 milliards de dollars d'IDE en neuf mois

Le Vietnam a attiré entre janvier et septembre 26,16 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE), selon l'Office général des statistiques du Vietnam.

Exemplary followers of late President’s teachings honoured in 2019

Exemplary followers of late President’s teachings honoured in 2019

Preservation of Northwestern region ethnic groups’cultural identities in need

Preservation of Northwestern region ethnic groups’cultural identities in need

August Revolution in 1945

The August Revolution is a historic international event that strongly encouraged colonised and oppressed people around the world to commit to the struggle for national independence, democracy and social progress.

IDE: le Vietnam attire 18,47 milliards de dollars au premier semestre

Le Vietnam a attiré 18,47 milliards de dollars d’investissement direct étranger au premier semestre, soit 90,8% du montant enregistré à la même période de l’année 2018.

Over 6,700 traffic accidents during first five months

Over 6,700 traffic accidents during first five months

Les IDE atteingnent 16,74 milliards de dollars en cinq premiers mois

Les IDE atteingnent 16,74 milliards de dollars en cinq premiers mois

Biography of former President Le Duc Anh

Biography of former President Le Duc Anh

Le fonds d’IDE* total se chiffre à 10,8 milliards d’USD

Le fonds d’IDE* total se chiffre à 10,8 milliards d’USD

IDE: plus de 8,3 milliards de dollars versés dans les ZI et ZE en 2018

En 2018, les zones industrielles (ZI) et économiques (ZE) du pays ont attiré plus de 8,3 milliards de dollars d'investissement direct étranger (IDE) .